REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

Nr. 3541/12.02.2024

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

la examenul de promovare în grad profesional a personalului contractual încadrat pe perioadă nedeterminată, organizat la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Argeș în data de 21.02.2024, ora 1000

Având în vedere prevederilor art. 36 alin. (1) și art. 37 alin. (1) din Hotărârea nr. 1336/2022, comisia de examinare numită prin Decizia directorului executiv nr. 18 din 05.02.2024, comunică rezultatele selecției dosarelor de înscriere la examen, după cum urmează:

Nr.

crt.

Cod numeric dosar candidat Rezultatul selectiei

dosarelor

Motivul respingerii dosarului
1 3080/06.02.2024 ADMIS

 

Candidații nemultumiți de rezultatele obținute la selecția dosarelor pot depune contestatie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform prevederilor art. 53 din Hotărârea nr. 1336/2022, la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Argeș – Compartiment Juridic și Resurse Umane, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Candidații declarați ,,ADMIS”, vor susține proba scrisă în data de 21.02.2024, ora 1000 la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Argeș.

Conform prevederilor art. 57 din Hotărâreanr. 1336/2022, afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat.

Afișat la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Argeș, în data de 12.02.2024, ora 1015.

 

                                                                                          Secretarul comisiei de concurs:                                                        

                                                                                           Cons. Oana Daniela Enescu