Rezultate finale la examenul de promovare în grad profesional a personalului contractual, organizat la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Argeș în data de 21.02.2024

COMISIA DE CONCURS

Nr. 4347/22.02.2024

Rezultate finale

la examenul de promovare în grad profesional a personalului contractual, organizat la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Argeș în data de 21.02.2024

Având în vedere prevederile art. 47 alin. (1) și (2) din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examinare numită prin Decizia nr. 18/05.02.2024, comunică rezultatele finale ale examenului:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Postul pe care promovează Punctaj

final

Rezultat examen
1 3080 Medic veterinar, gradul profesional II 75,33 ADMIS

 

COMISIA DE CONCURS:

Președinte: dr. Panțurescu Oana Denisa

Membru:  dr. Bădiceanu Mihai

Membru:  dr. Ghemaru Ștefan Adrian

 

 

 

Secretarul comisiei de concurs:

Cons. Oana Daniela Enescu