CONTROALE DSVSA ARGES – OCTOMBRIE 201`9

In cursul lunii octombrie 2019  DSVSA Arges a efectuat un numar de  385 controale pentru supravegherea starii de sanatate a animalelor si a sanatatii publice, dupa cum urmeaza:

-unitati cu profil restaurant, bufet, fast food, pizzerie 11 controale

-abatoare 1 controale

-fabrici de preparate carne 2 controale

-ferme porci 5  control

-ferme bovine 5 controale

-ferme gaini oua 3 control

-stupine 3 controale

-macelarii 4 controale

-pescarii 3 controale

-carmangerii 3 controale

-centru prelucare lapte 1 controale

-cantine scoli/gradinite 11 controale

-unitati catering 4 controale

-unitate industrie lapte 3 controale

-super/hipermarketuri 21 controale

-magazine alimentare 58 controale

-laborator patiserie, cofetarie 10 controale

-gospodarii populatie 149 inspectii

– CMV 29 controale

– brutarii 15 controale

-unitati morarit 1 control

– unitate de depozitare produse alimentare

15 controale

-unitate de depozitare cereale  8 controale

-unitate industrie alimentara   9 controale

-unitate fabricare sucuri   1 control

– unitate procesare peste 1 control

– unitate transare carne 1 control

– depozit legume fructe 3 controale

– unitate prelucrare nuci 1 control

– unitate fabricare vin 1 control

– unitate fabricare produse zaharoase 1 control

– unitate ambalare 1 control

– unitate fabricare biscuiti 1 control

 

 

 

In aceeasi perioada, pentru neconformitatile constatate, consilierii DSVSA Arges au aplicat conform HG 984/ 2005  cu modificarile si completarile ulterioare, 19 sanctiuni contraventionale, din care 5 avertismente scrise si  14 amenzi in valoare totala de 73 200 lei, astfel :

7 amenzi in valoare de 8 000 lei manipularea produselor alimentare şi a hranei pentru animale cu încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

–  2 amenzi in valoare de 20 000 lei pentru nerespectarea normelor stabilite de Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a produselor alimentare, precum şi a instalaţiilor, utilajelor şi a ustensilelor de lucru folosite

           –  2 amenzi in valoare de 11 200 lei  pentru   nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare, a produselor de nutriţie pentru animale şi a produselor de uz veterinar;

2 amenzi in valoare de 24 000 lei pentru încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind demonstrarea trasabilităţii produselor la producerea, prelucrarea, distribuţia, punerea pe piaţă sau comercializarea alimentelor sau a hranei pentru animale;

1 amenda in valoare de 10 000 lei pentru depozitarea, transportul sau expunerea alimentelor sub formă de materii prime sau semipreparate împreună cu produse finite care se consumă fără prelucrare termică, fără asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru fiecare categorie.

 

 

In cursul lunii octombrie 2019 au fost confiscate si scoase din consumul public urmatoarele cantitati si sortimente de produse alimentare:

 

 

-carne –  2309 kg

-preparate carne – 1728 kg

-peste – 893 kg

-lapte – 199 l

-produse lactate – 2042 kg

-oua – 1289 buc

-alte produse – 1137  kg.

Valoarea totala a acestor produse a fost de  150 242 lei.

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

DR.DANIEL-GELU LUPU